Avea mesaj kalan sorgulama

Ama orta derece kullanımlar için Bimcell gayet avantajlı.

Hatta 25 TL ve üzeri yüklemelerde 30 gün kullanıma sahip hediye 1 GB internet ve hediye sms verilmekte. Sorun mesaj atarak sorgulama yapılabilir.

Bimcell dakika sms internet sorgulama Müşteri Hizmetleri

Örnek internet için kalan yazarak ' e mesaj atıp kalan internetti öğrenebilirsiniz. Bunun dışında tüm detaylara yani kullanım detaylarına Bimcell web sitesinden online işlemler menüsünden öğrenebilirsiniz. Bimcell sms sorgulama, Bimcell dakika sorgulama ve  kalan internet sorgulama. Telefonda hattan yapılan aramalar SMS internet kullanım detayları nasıl öğrenilir?

İşlem yapıldığı gün içerisinde TL telefona yüklenmezse işlem yapılan yerle ve çağrı merkezini arayıp talep açtırınız. Ben 30 liralık olan bir paketi yükledim internetin hediye 2 gb bitti 3gb kaldı fakat internetten hic bir seye girilmiyor bunu sms atarak kalan paketimi ogrenmek istedim kalan konturunuz yok internetiniz yok dedi. En az arama yapabilecek kadar TL yoksa genelde paketteki hiç bir özelliği kullanamıyorsunuz. Cuma günü eşim 15 tl bilmsel kontör yükledim kontör gelmedi gibi bitti ve aramada yapamiyorum. Söz konusu düzenlemeler nedeniyle Sözleşmenin ifasının kısmen veya tamamen imkansız hale gelmesi veya Sözleşmenin mali dengesinin orantısız bir şekilde değişmesi sonucunun ortaya çıkması halinde, bu durum Mücbir Sebep kabul edilecektir.

Veri Kullanımına ilişkin Düzenlemeler: 6. Ad-soyad, adres, telefon ve elektronik posta. Lokasyon bilgisi. Kredi kartı ve banka kartı bilgileri. Ödeme Hizmeti üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 6. Veriler ayrıca, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Temsilciler ve grup şirketleri tarafından yapılacak kampanyaların duyurulması, iletişimin sağlanması, Göndericiye çeşitli sadakat programları sunmak, pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak ve Gönderenin İlgili Mevzuat kapsamında gerekli onayları vermiş olması halinde Gönderene yönelik pazarlama iletişimlerinde bulunmak, kullanıcı deneyiminin hızlı ve kolay bir şekilde sağlanması amaçları ile de işlenebilecektir.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sunulması için bilgi paylaşımının zorunlu olduğu iş ortakları, grup şirketleri, ilgili mal veya hizmetlerin sağlayıcıları ve fon aktarımı yapılan sair taraflar ile Gönderene ait kişisel veri ve işlem bilgilerini paylaşabilecektir. Gönderen bu kişilerle belirtilen amaçlarla bilgilerinin paylaşılmasına ve bilgilerinin bu kişilerce işlenmesine peşinen muvafakat eder.

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, Ödeme Hizmetinin sunulmasını temin amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileri yurtdışına aktarabilecek olup, Gönderen bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ayrıca, işbu Sözleşmeden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri boyunca da verileri saklama hakkına sahiptir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,.

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,. İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,. İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olacaktır.

Turk Telekom Servisi Kısa Kodları

Söz konusu haklar, yukarıda belirtilen kanalların yanı sıra odemehizmetleri turktelekom. İşbu Sözleşme Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi devam ettiği sürece yürürlükte kalacak olup, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri ile Temsilciler arasındaki temsilcilik ilişkisi veya Gönderenin Temsilciler ile olan abonelik ilişkisi sona erdiği takdirde, Gönderene gerekli bildirim yapılmak suretiyle işbu Sözleşme kapsamında Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin verdiği hizmetler de sona erecektir.

İşbu Sözleşmenin bu nedenle sona ermesi halinde, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin fesih tarihine kadar Gönderene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi haricinde bir sorumluluğu doğmayacaktır. Gönderenin işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Türk Telekom Ödeme Hizmetleri işbu Sözleşmeyi feshetme ve ihlal sebebiyle maruz kalabileceği her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. Gönderen, Sözleşmeyi Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'ne veya Temsilcilere 1 bir ay önceden yapacağı yazılı ihbarla sona erdirebilir.

AVEA Bilinmeyen Numara Sorgulama Öğrenme nasıl yapılır ve fiyatı

Türk Telekom Ödeme Hizmetleri, 2 iki ay öncesinden Gönderene yazılı olarak bildirmek kaydıyla, fesih tarihine kadar Gönderene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesi haricinde bir sorumluluk doğurmayacak şekilde, tazminatsız olarak işbu Sözleşmeyi feshedebilir. İşbu Sözleşme, Türk Telekom Ödeme Hizmetleri'nin düzenleyici otoriteler nezdinde sahip olduğu lisanslarının sona ermesi veya iptali halinde derhal, ilave bir bildirime gerek kalmaksızın ve Türk Telekom Ödeme Hizmetleri tarafında herhangi bir tazminat yükümlülüğüne neden olmaksızın kendiliğinden fesholmuş sayılır.

Taraflar, Sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini işbu Sözleşme ile kabul ederler. Tarafların hiçbiri Sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir anlaşma, düzenleme veya mutabakata dayanarak işlem yapma hakkına sahip değildir.

Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez. Bir yetki veya imtiyazın taraflardan herhangi biri tarafından tek başına veya kısmen kullanılması daha sonra kullanılmasını engellemez. Size en kısa zamanda geri dönüş yapacağız. İlginiz için teşekkürler.

Bimcell dakika sms internet sorgulama Müşteri Hizmetleri

Türk Telekom mobil ödeme. Türk Telekom netten ödeme. Türk Telekom Ödeme Hizmetleri. Vizyonumuz ; Müşterilerimizin tüm ödemelerinde en büyük çözüm ortağı olmak. Tuğrul Taşgetiren Genel Müdür. Şükrü Kutlu Yönetim Kurulu Üyesi. Yakup Öztunç Yönetim Kurulu Üyesi. Gizlilik ve Güvenlik.


  • Avea Kalan Paket Sorgulama.
  • android telefon virüs programı indir.
  • Arama ile Avea fatura sorgulama!
  • arama engelleme yöntemleri;
  • bayrak elektronik samsung cihaz takip;

Gizlilik ve Güvenlik İşbu websitesi ve www. Online İşlemler ile birlikte sorgulama yapabilirsiniz avea. Avea faturasız hat kullanıcıyım. Kalan dakikalarımı mesajla nasıl öğrenebilirim. Mesaja ne yazmam ve hangi numaraya yollamam gerekir.

11855 TT Mobil Bilinmeyen Numaralar

Meraba ben fatutasızım bana mesaj geldi internetiniz dakikanız sms iniz bitmiştir diye ama ben sms kullanabiliyorum bu nası oluyo lütfen yorum yapınn. Benim hattım kontörlü. Akşam saat 5.